Van de Ontwikkeltafel

285 keer bekeken

Nog twee Ontwikkeltafels op 19 mei en 16 juni en dan zit het seizoen voor deze ronde van de Ontwikkeltafels er weer op. We sluiten op 16 juni af met een plenaire tafel, waar de resultaten van het seizoen worden gepresenteerd.

Dat geldt in het bijzonder voor onderwerpen die tot herzieningsvoorstellen leiden. Aan de Ontwikkeltafel van mei zal nog stevig doorgewerkt moeten worden. Bijvoorbeeld voor de tweede tranche van het tarievenonderzoek om tot resultaten te komen. Gelukkig zien we dat gemeenten en aanbieders de handen ineenslaan om aan deze opgaven te voldoen. Op de samenwerkomgeving is -als je bent ingelogd- de voortgang per Ontwikkeltafel te volgen. Hier pikken we er enkele bijzondere zaken uit. Het eerste betreft een kwestie die inmiddels tot een afgeronde conclusie heeft geleid: de vraag hoe om te gaan met BTW in geval van SROI. Een vraagstuk dat is gesignaleerd en vervolgens aangekaart door Fieke Meijers. Fieke is een collega verbonden aan één van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Haar vraag is van alle kanten belicht door gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Dit heeft geleid tot een uniforme uitkomst binnen gemeenten waar iedereen zich in kan vinden. De inzet van middelen ten behoeve van SROI betaalde BTW mag sinds 1 januari 2021 ook tot de SROI-inzet gerekend worden. 

De betrokken collega’s bij de ontwikkeling van het werkproces naderen het moment dat ze de resultaten van hun werk kunnen delen. Met input van de Ontwikkeltafel kunnen zij deze ijken, waarna we in het digitale handboek met eenvoudige infographics de afspraken toegankelijk weergeven. Op initiatief van de gemeenten is er de komende weken extra aandacht voor de vraag hoe het toewijzen van jeugdhulp vanuit medische verwijzingen wordt verankerd in dat werkproces. Dat geldt ook voor de wijze van (samen)werken aan en met het Richtinggevend kader en de Bestedingsruimte. Deze twee instrumenten hangen nauw met elkaar samen.

Tijdens het plenaire deel van de Ontwikkeltafel van 21 april heeft Eric van Walraven, de nieuwe projectleider, al kort aangegeven hoe de verdere ontwikkeling van het Richtinggevend Kadervorm gaat krijgen. In mei volgt dan een uitgebreidere Deeltafel. Een opgave waar alle contractpartners voor staan is hoe de beschikbare data te benutten voor sturing op de inzet van jeugdhulp en alle daaraan gekoppelde zaken. Zowel inhoudelijk als in termen van bedrijfsvoering en uitgaven. Aan de Ontwikkeltafel van april is dit vraagstuk aan de hand van enkele concrete onderwerpen nader worden verkend in een ‘Tellen&Vertellen’-sessie. Overigens staat het perspectief van kinderen, jongeren en het gezin altijd centraal om een zo’n passend mogelijke wijze om te gaan met hun hulpvraag. Hun perspectief kwam ook aan bod tijdens de Deeltafel over cliëntparticipatie van 21 april. Bezoek ook de website van Jong Doet Mee.

Wat zeker op korte termijn ook aandacht krijgt, is de vraag naar de agenda van de Ontwikkeltafel na de zomer. Geleidelijk gaan we dan een periode in waarin de belangrijkste te ontwikkelen onderwerpen uit de overeenkomsten hun beslag gekregen moeten hebben. Uiteraard blijft leren&ontwikkelen een continu proces. Hierbij bouwen we op een fundament van monitoring door het meten van data, gekoppeld aan duiding en oordeelsvorming. Naar verwachting ‘tafelen’ we ook na de zomer verder!

Ga hier naar alle informatie over de Ontwikkeltafels en Deeltafels.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
< Naar alle artikelen nieuwsbrief mei 2022

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen