Proefdraaien met het meten van outcome

301 keer bekeken

Met vertegenwoordigers van vier grote aanbieders en de vrijgevestigden zijn we in januari 2022 gestart om outcome te gaan meten. Het doel is dat we gezamenlijk een aanpak uitwerken die werkbaar is voor alle aanbieders, voldoet aan de privacy eisen en bruikbare resultaten oplevert.

Inmiddels hebben alle aanbieders uit de pilotgroep de eerste data aangeleverd en zijn de technische en privacy hobbels geslecht. In een komende Ontwikkeltafel delen we de bevindingen van dit proces met alle aanbieders.

De pilotgroep is inmiddels gestart met de volgende fase voor het werken met data. In deze fase maken we procesafspraken over hoe we met deze data gaan werken. Stapsgewijs kijken we hoe de data te meten en op een verantwoorde wijze te delen, zodat het goede gesprek gevoerd kan worden. Vanuit de overeenkomsten geredeneerd gaat dat gesprek over het functioneren van de jeugdhulpaanbieder en de onderlinge samenwerking tussen de aanbieder en de gemeente(n), dus niet over individuele casuïstiek. Zie verder inkoopdocument meten, duiden en oordeelsvorming invoegen.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
< Naar alle artikelen nieuwsbrief mei 2022

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen