Doe je mee aan het professionals-ervaringsonderzoek?

220 keer bekeken

In vervolg op het Professionals-ervaringsonderzoek in 2021 is nu een vragenlijst uitgezet met als thema ‘Professionele ruimte: werkdruk’. Doe je mee?

Professionals kunnen aangeven hoe zij professionele ruimte en werkdruk in hun werk ervaren in relatie tot het transformatiedoel ‘Ruimte voor de professional’. Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 5 minuten en gebeurt anoniem. De vragenlijst wordt uitsluitend ingevuld door jeugdzorgprofessionals in de regio Haaglanden. Naar de vragenlijst.

In juni zullen we tijdens een webinar stilstaan bij de tussentijdse resultaten van het Professional-ervaringsonderzoek (PEO). Tevens gaan we in gesprek over wat deze resultaten betekenen en wat mogelijke verbeteracties zouden kunnen zijn. 
Meld je aan voor dit webinar!  Het Professional-ervaringsonderzoek (PEO) is een halfjaarlijks korte onlinepeiling die door professionals in de jeugdhulp in de regio Haaglanden wordt ingevuld. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Transformatieprogramma Jeugd Haaglanden. Het doel is om de ontwikkeling rondom het thema “Ruimte voor de professional” in beeld te brengen en te monitoren. Met de opgedane inzichten kunnen professionals, organisaties en beleidsmakers mogelijke verbeteracties initiëren. De rapportage van het onderzoek in 2021 is hier gepubliceerd.

Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden
< Naar alle artikelen nieuwsbrief mei 2022

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen