Ontwikkelingen gesloten jeugdhulp

300 keer bekeken

Gesloten jeugdhulp is de zwaarste vorm van jeugdhulp, die we zoveel mogelijk willen voorkomen, of zo kort mogelijk laten duren. Inmiddels is bewezen dat gesloten jeugdhulp in kleinschalige groepen met een duur van maximaal 6 maanden effectief is.

In het landsdeel Zuid-West is in 2020 met de 5 jeugdhulpregio’s (Holland Rijnland, Zuid Holland Zuid, Midden Holland, Rotterdam Rijnmond en Haaglanden), 2 aanbieders van gesloten jeugdhulp (iHUB en Schakenbosch) en twee GI’s (JBW en JBRR) een Ambitiedocument opgesteld voor de ombouw van gesloten jeugdhulp. Het bestaat uit de afbouw van gesloten jeugdhulp van 292 plekken naar 100 plekken eind 2023, een kwaliteitsverbetering van de overgebleven gesloten jeugdhulp door het verkleinen van groepen, verkorten van de verblijfsduur en het ontwikkelen van alternatief aanbod in de vorm van intensief ambulante hulp en kleinschalige woonvormen in de wijk. Een andere ambitie is dat geen kind het landsdeel uit hoeft voor deze zorg. 

De omvorming van gesloten jeugdhulp wordt breed gedragen. Zo zijn brancheorganisaties van aanbieders en professionals in 2019 een landelijk programma gestart, ook wel bekend onder de naam Stroom Op met als doel te voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdhulp terecht komen. Ook maatschappelijk en politiek neemt de druk om te stoppen met gesloten jeugdhulp zoals die nu georganiseerd is toe. De Tweede Kamer heeft in november 2021 een motie van deze strekking aangenomen. De Stichting Het Vergeten Kind ijvert voor het sluiten van de gesloten jeugdhulp en heeft hier met de week van het Vergeten kind eind januari 2022 veel aandacht voor gegenereerd. We zouden graag zien dat gesloten jeugdhulp helemaal niet meer nodig is, maar het zal in bepaalde situaties nodig blijven. Bijvoorbeeld als oplossing om een behandeltraject mogelijk te maken, dat anders niet gelukt zou zijn. Om continuïteit van zorg te garanderen moeten er voldoende alternatieven beschikbaar zijn en we blijven werken aan het voorkomen van gesloten opname.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
< Naar alle artikelen nieuwsbrief mei 2022

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen