Samenwerken aan waarde jeugdhulp

248 keer bekeken 0 reacties

Beste lezer, De tijd staat niet stil in Haaglanden. Sterker nog, we staan aan de vooravond van een aantal ingrijpende wijzigingen die verwoord zijn in de Hervormingsagenda Jeugd.

Deze landelijke agenda moet ertoe leiden dat er structurele veranderingen worden ingezet, waardoor onze jeugdigen ook in de toekomst tijdig en passende hulp kunnen blijven ontvangen. 

De stijgende tendens van het aantal hulpvragen is nog niet doorbroken en de kosten voor de jeugdhulp lopen daardoor steeds verder op. Gemeenten moeten daarom aan de hand van de Hervormingagenda Jeugd maatregelen treffen om zo honderden miljoenen te kunnen besparen, oplopend tot ruim 1 miljard euro structureel vanaf 2027. Vorige week bleek tijdens een hoorzitting in de Kamer dat veel gemeenten en jeugdhulpaanbieders vinden dat dit de omgekeerde wereld is en ze vrezen dat het de komende jaren meer om geld draait dan om de inhoud. 

Om die vrees niet uit te laten komen blijven we in Haaglanden onze Regiovisie als uitgangspunt hanteren. Een breed gedragen visie van onze gemeenten, die samen met aanbieders en andere belanghebbenden tot stand is gekomen en waarin de jeugdige en het gezin centraal staan. Uiteraard gaan we voortvarend van start met de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd. Het ingrijpen in een stelsel is immers vaak tijdrovend en ingewikkeld. Een belangrijk gegeven daarbij is dat we het goede blijven doen en het mindere verbeteren. Met onder andere het meten van outcome krijgt de regio meer inzicht in de waarde van de geboden jeugdhulp. Daar gaat het ten slotte om!

In deze nieuwsbrief lees je over ontwikkelingen in onze regio Haaglanden. Een groot aantal interessante onderwerpen komt weer voorbij. Daarnaast werken we over onze regiogrens heen samen aan de transformatie van JeugdhulpPlus (JH+). Dat doen we met in totaal 5 jeugdhulpregio’s in Zuid-Holland, ook wel Landsdeel ZuidWest genoemd. Om alle betrokkenen goed op de hoogte te houden is een speciaal nieuwsplatform in het leven geroepen: www.jeugdhulpplusperspectief.nl. Met verhalen van experts uit de dagelijkse praktijk over waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en wat het effect is op de jongeren, hun familie en de werkvloer.

Ik wens je veel leesplezier en een mooie zomer toe!

Paul Grob,

Directeur
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen