Start doorontwikkeling Richtinggevend Kader (RGK)

487 keer bekeken 0 reacties

Al bij de invoering van het RGK in januari 2021 gaven gemeenten en jeugdhulpaanbieders de voorkeur aan een inhoudelijk RGK. En nu gaat deze van start.

Het gewenste resultaat is om het RGK door te ontwikkelen van een RGK op het niveau van de aanbieder naar een RGK op het niveau van geaggregeerde zorgvormen, dat richting geeft aan het professioneel handelen op de duur en intensiteit van een zorgvorm. Wij zien namelijk dat met het RGK en de dialoog goede resultaten zijn bereikt, maar we merken ook dat een doorontwikkeling op zijn plaats is. Deze bereiden we nu voor en wordt in fasen uitgevoerd. We richten ons niet alleen op specialistische GGZ zoals eerder aangekondigd. We kijken breder. Het project heeft dan ook een bijgestuurde aanpak. We lichten deze graag toe. 

Wat gaan we doen?

We hebben de doorontwikkeling opgedeeld in drie fasen. We staan nu voor de eerste fase aan de lat: we gaan het huidige RGK analyseren en duiden. Welke verschillen en overeenkomsten zijn bijvoorbeeld te zien in duur intensiteit maar ook in (wijzigingen van) VOT’s, VOW’s? In deze eerste fase wordt ook gekeken naar: hoe kunnen waarnemingen kwalitatief geduid worden als opmaat voor een RGK als professionele standaard? Deze informatie bundelen wij en gaan we delen met gemeenten en jeugdhulpaanbieders.

Wat is het proces?

Op 26 oktober 2023 presenteren wij tijdens de (digitale) Ontwikkeltafel onze eerste bevindingen aan de jeugdhulpaanbieders in de regio. We willen namelijk ook informatie ophalen op basis van onze analyse. Die ruimte is er dan ook voldoende tijdens deze sessie. We voeren eenzelfde sessie uit met gemeenten (kwaliteitsmedewerkers, beleidsmedewerkers en medewerkers van de toegang). Al deze gegevens uit de analyse gecombineerd met de (inhoudelijke) kennis maakt dat we een totaalbeeld krijgen.

Hierna volgt fase twee: Het vertalen van de informatie uit de eerste fase naar een voorstel voor een RGK op geaggregeerd niveau. Uiteraard kijken we met de doorontwikkeling ook naar de Hervormingsagenda en overige zaken die van invloed en belang zijn op de doorontwikkeling.

En tot slot fase drie: in deze fase worden de geanalyseerde data uitgewerkt in segmenten van zorg in relatie tot het in ontwikkeling zijnde model prestatiecodes. We houden alle betrokken op de hoogte via deze nieuwsbrief en via de Ontwikkeltafels. Is er behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op via info@sbjh.nl o.v.v. Project doorontwikkeling RGK.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

 

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen