Outcome meten in Haaglanden 1 juli gestart

700 keer bekeken 0 reacties

Met de huidige beschikbare data creëren we veel waardevolle inzichten over de jeugdhulp in de regio, bijvoorbeeld hoeveel jeugdigen hulp ontvangen, hoe lang de hulp duurt, welke aanbieder de hulp levert en wat het gekost heeft.

Ook kunnen we zien hoe de jeugdigen zich door het jeugdhulpveld bewegen, dus welke jeugdhulp elkaar opvolgt of tegelijkertijd wordt geboden. Wat we nog niet weten, is wat het uiteindelijke resultaat van de jeugdhulp is geweest. We weten bijvoorbeeld niet hoe tevreden de jeugdigen zijn over de jeugdhulp en of ze na afronding van het traject zonder hulp verder kunnen. Daarom zijn uitkomstindicatoren waardevol, zodat we voor alle jeugdigen in de regio die jeugdhulp nodig hebben de beste jeugdhulp kunnen inkopen. Dit is waarom het project Outcome meten op 1 juli van start is gegaan. Jeugdhulpaanbieders leveren vanaf dat moment deze uitkomstindicatoren aan op het MO-platform van Stipter. De inzichten uit de analyses gaan meer zicht geven op de effectiviteit van de jeugdhulp. Dit is tevens een opdracht vanuit de Hervormingsagenda en vormt de crux van de resultaatgerichte inkoop. Op 15 juni 2023 ondertekenden Paul Grob, directeur Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Marvin Hendrikse, commercieel directeur Stipter de overeenkomst die geldt voor de komende 4 jaar.

Aanleveren gegevens eenvoudig

Behroz Akbar van Stipter: “Het is heel eenvoudig om gegevens in te voeren in het MO-platform. Dit kan bijvoorbeeld via een upload zoals ook bij het CBS wordt gedaan. De gegevens kunnen ook handmatig worden ingevoerd. We organiseren trainingen voor jeugdhulpaanbieders om te leren hoe je gegevens kunt aanleveren in het platform. De aanbieders dienen twee keer per jaar de resultaten in.”

Privacy gewaarborgd via verwerkersovereenkomst

De privacy van de cliënten vormt een belangrijke basis in dit platform. Daarom is de eerste stap voor Stipter om met alle jeugdhulpaanbieders een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Wanneer de indicatoren via het platform zijn aangeleverd, analyseert Stipter de indicatoren en geeft deze overzichtelijk weer in dashboards en rapportages, zowel voor jeugdhulpaanbieders, gemeenten en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Een aanbieder: “Blij met wat het project Outcome meten gaat opleveren, omdat ik op basis van die cijfers ook mijn kwaliteitsverslag kan vullen en intern het gesprek kan voeren. Wel vind ik het belangrijk dat het heel gebruikersvriendelijk is.”

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen