Herzieningen: resultaat samenwerktraject met en door professionals

562 keer bekeken 0 reacties

De teller stond bij het schrijven van dit artikel op 129! 129 wat? En was jij de 130e? Wel … 129 deelnemers kwamen af op de laatste Ontwikkeltafel voor de zomervakantie. Misschien was jij één van die deelnemers?

Dank voor je deelname in dat geval. Dank ook aan iedereen die in 2022 en 2023 constructief deelnam aan de Ontwikkeltafels die gericht zijn op dialoog en het samenspel tussen aanbieders onderling en gemeenten om de jeugdhulp binnen de regio Haaglanden te verbeteren. Dit vraagt veel van elkaar en daarom is het belangrijk om af en toe stil te staan en terug te blikken. Een greep uit de reacties van deelnemers tijdens de reflectie van de Ontwikkeltafels:

Informatief, nuttig, transparant, veel aanwezigen, efficiënt, uitdagend

Investeren in productiviteit is een continue opgave, niet doortastend genoeg, veel plannen en voornemens, ambtelijk

Heel herkenbaar zo’n spiegel, wat zich vervolgens zal vertalen in suggesties voor na de zomervakantie! Maar ... voor nu terug naar de ’kop van dit artikel’: naar het proces van idee of probleemstelling met als resultaat een eventuele herziening in de huidige overeenkomsten tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Het woord eventueel wordt expres genoemd, omdat niet alle ideeën of probleemstellingen persé hoeven te leiden tot herzieningen. Vaak kunnen we zaken ook simpeler oplossen, bijvoorbeeld met een aanpassing van de alledaagse werkafspraken in het handboek.

Voldoende reactietijd herzieningen

Op 1 juni jl. is een samenvattend overzicht van de herzieningsvoorstellen op de Ontwikkeltafel gepresenteerd. Deze herzieningen zijn een resultaat van een intensief en vooral constructief samenwerktraject aan de Ontwikkeltafel het afgelopen jaar tussen contractpartners. Vervolgens zijn op 8 juni jl. deze herzieningsvoorstellen verstuurd aan de contractpartners in de vorm van een interactieve PDF. Dit document bevat noodzakelijke herzieningsvoorstellen over de gebruikelijke onderwerpen, namelijk productbeschrijvingen en inkoop-juridische zaken ten aanzien van de Ontwikkel- en Resultaatovereenkomst, inclusief bijlagen.

In deze interactieve PDF is ook beschreven dat andere noodzakelijke herzieningsvoorstellen met betrekking tot indexatie en tarieven behandelgroepen op een later moment worden vertaald in herzieningsvoorstellen. Maar hoe doen wij dat precies, gezien over een niet al te lange tijd de zomervakantie eraan komt?

Het antwoord hierop is simpel: door deel 2 van de herzieningsvoorstellen 2023 te versturen, waarbij de reactietermijn van drie weken behoorlijk is verlengd. Dit geeft iedereen extra tijd en ruimte om tot rust te komen, te genieten van een eventuele welverdiende vakantie om daarna de draad op het gebied van werk weer op te kunnen pakken.

Planning herzieningen

Op hoofdlijnen ziet de concept planning van de herzieningsvoorstellen deel 2 er als volgt uit:

Streefdatum 2023

Processtap herzieningen 2023 deel 2

Tussen 10 juli tot en met 14 juli

Een overzicht delen met daarin een nauwgezette omschrijving van de herzieningsvoorstellen deel 2, inclusief start reactietermijn.

28 augustus 10.00 uur

Einde reactietermijn.
Nb: reactietermijn van 3 weken wordt verlengd naar bijna 7 weken.

14 september

Plenair worden aan deze Ontwikkeltafel de herzieningsvoorstellen deel 2 besproken, inclusief de binnengekomen reacties hierop.

2 oktober

 

Publicatie herzieningen (= deel 1 en 2) en start 20 dagen termijn.
Nb: vanaf nu sluit de planning weer aan op herzieningen deel 1.

 

Zo werkt het interactieve herzieningen document

Wil je meer weten over hoe de interactieve PDF herzieningen werkt? Hieronder volgt een uitleg. Dit document is vormgegeven door middel van een interactief PDF-bestand. Dit houdt in dat door te klikken op de pijlen in de inhoudsopgave er rechtstreeks wordt doorverwezen naar de van toepassing zijnde pagina. Een bijvoorbeeld; wanneer er bij het onderwerp ‘Productbeschrijvingen’ op de pijl wordt geklikt bij ‘Pleegzorg (43A09)’ wordt er rechtstreeks doorverwezen naar de pagina ‘Pleegzorg (43A09)’. Vervolgens zie je in het oranje de wijzigingsvoorstellen ten opzichte van de huidige Ontwikkel- en Resultaatovereenkomst, inclusief bijlagen. In het geval dat een wijzigingsvoorstel de tekst oranje én doorgestreept is, betekent dit dat het voorstel is om desbetreffende tekst uit de huidige Ontwikkel- en Resultaatovereenkomst, inclusief bijlagen te verwijderen.

Nieuw contactadres Ontwikkeltafel

In het geval dat jij vragen en/of opmerkingen hebt over de Ontwikkeltafel, kun je deze sturen naar het Servicebureau via het nieuwe e-mailadres Ontwikkeltafel@sbjh.nl.

Noteer in agenda: 14 september

Kom jij ook naar de eerstvolgende Ontwikkeltafel na de zomervakantie op 14 september 2023? Noteer dan deze datum alvast in jouw agenda.

Deel dit artikel

Deel dit artikel met jouw hardwerkende collega’s en/of bezoek Jeugdhulp Haaglanden de verbindende plek van regiogemeenten over jeugdhulp in Haaglanden. Via deze website kun je kennis vinden en delen, samenwerken en zien wat er in de regio speelt o.a. op het gebied van herzieningen.

Tips voor een artikel?

We zijn continu op zoek naar interessante verhalen en good practices in onze regio. Heb jij ideeën hiervoor? Of tips voor de website www.jeugdhulphaaglanden.nl? Stuur dan een berichtje naar: nieuws@sbjh.nl.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen