Deeltafel Bedrijfsvoering: ‘Leren door vergelijken’

506 keer bekeken 0 reacties

Tijdens de Deeltafel Bedrijfsvoering van 1 juni 2023 werd gesproken over de eerste ervaringen van het Berichtenverkeer iJW3.2. Ook zijn deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen, inzichten en aanpak van het traject ‘leren door vergelijken’.

De eerste ervaringen van het berichtenverkeer iJW3.2 zijn positief. Het belangrijkste punt is dat jeugdhulpaanbieders een administratieve lastenverlichting ervaren, doordat nu gebruikgemaakt wordt van één landelijk vastgestelde administratieve route.

De belangrijkste wijziging hierin is dat de Verzoeken om wijziging altijd op dezelfde manier gebruikt worden en dat er geen uitzonderingssituaties meer zijn per gemeente (de zogenaamde geitenpaadjes zijn afgeschaft). Het belangrijkste aandachtspunt voor de komende periode, is de dialoog. Er is afgesproken dat de gemeente ook het initiatief kan nemen tot een dialoog indien nodig. Tijdens de Deeltafel Bedrijfsvoering is afgesproken dat jeugdhulpaanbieders het dialoogformulier tegelijk meestuurt met het verzoek om toewijzing of wijziging (VOT/VOW) om de doorlooptijd te verkorten, want de ervaring leert nu dat de lasten voor de gemeenten iets aan het oplopen zijn.

Meer inzicht door duiden data

Vervolgens kwam het traject ‘leren door vergelijken’ aan bod. Dit heeft als doel om door middel van data-analyse en data-inzichten, geduid met jeugdhulpaanbieders, gemeenten en professionals, te komen tot:

  • Beter en meer inzicht en begrip op wat er in het jeugdhulpveld in de regio gebeurt;
  • Een optimale matching tussen jeugdhulpvraag en -aanbod te creëren;
  • Waar mogelijk denken in trajecten en zodanig inkopen;
  • Waar mogelijk denken in combinaties van expertise en samenwerkingskansen.

De Deeltafel Bedrijfsvoering heeft sinds maart 2023 in het teken gestaan van leren door vergelijken. Door middel van analyses – tussentijds getoetst met jeugdhulpaanbieders – zijn we een methode aan het ontwikkelen om de doelstellingen te kunnen bereiken. Het is een complexe aanpak en mede daardoor is het een proces van lange adem, maar zeker een met veel potentie.

Jeugdhulpaanbieder: “Het traject ‘leren door vergelijken’ is een nuttige zoektocht, die naadloos aansluit op de gepubliceerde Hervormingsagenda Jeugd. Eén van de lijnen voor de komende 5 jaar is daarin: 'verbeteren inzicht in het functioneren van het jeugdstelsel met data en monitoring.”

Persona’s voor bepalen karakteristieken cliënten

We kijken naar de jeugdhulp vanuit klantreizen. Hiervoor hebben we een conceptueel model opgesteld. Voor een afgebakend product beschrijven we een aantal persona’s: een type cliëntgroep die soortgelijke karakteristieken hebben. Per persona bepalen we de karakteristieken, analyseren we belangrijke kernindicatoren zoals bijvoorbeeld duur, omvang, en zoeken we gestapelde producten. Ook analyseren we welke samenwerkingspartners vaak terugkomen, en onderzoeken we eventuele verschillen tussen jeugdhulpaanbieders.

De volgende stap is het voeren van de dialoog met de professionals. Zij kennen de jeugdigen het beste, weten hoe de jeugdhulptrajecten eruitzien en kunnen waardevolle toevoegingen doen op de persona’s, de aanpak en de resultaten die uit de analyse komen. De komende Ontwikkeltafels zal dit thema ook weer op de agenda staan en blijven we de aanpak en de inhoud toetsen bij de deelnemers.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen