Bestedingsruimte eenvoudiger

322 keer bekeken

De kosten voor de jeugdhulp in Haaglanden stijgen de afgelopen jaren snel. Sneller dan de financiële middelen die de gemeenten van Haaglanden hiervoor beschikbaar hebben. Hierdoor komen gemeenten financieel in de knel.

Eén van de methoden die regio Haaglanden met de aanbieders van jeugdhulp heeft afgesproken om de kosten van de jeugdhulp beter te kunnen beheersen is de bestedingsruimte.

Hoe werkt de bestedingsruimte?

Jeugdhulpaanbieders ontvangen voor elke jeugdige die zij jeugdhulp bieden van de betreffende gemeente een toewijzing. Deze toewijzing bepaalt de financiële kaders waarbinnen de aanbieder moet blijven. Dit betreft het tarief dat de aanbieder in rekening mag brengen, de periode waarbinnen de jeugdhulp gerealiseerd moet worden en de wekelijkse inzet die daarbij afgesproken is. Alle jeugdhulp die een aanbieder biedt, kan zij, mits binnen de afspraken in deze toewijzing, in rekening brengen bij de gemeente.

Per gemeente is voor jeugdhulpaanbieders ook een bestedingsruimte afgesproken. Dit is het bedrag waar we gezamenlijk niet overheen willen gaan. Het is daarmee een jaarlijkse doelstelling ten aanzien van het totaal aan jeugdhulp dat een aanbieder voor een gemeente in dat jaar heeft geboden. Als een eventuele overschrijding dreigt, gaan gemeente en aanbieder met elkaar in gesprek en onderzoeken de mogelijkheden om de dreigende overschrijding te voorkomen.

Goed gesprek voeren

In de afgelopen periode is gebleken dat het systeem van bestedingsruimte te gedetailleerd is. Voor elke aanbieder werden per gemeente een bestedingsruimte afgesproken. Dat was echt teveel. Daarom hebben we dit systeem vereenvoudigd. Alleen de grootste 70 aanbieders krijgen nog een bestedingsruimte toegewezen. Dat betekent dat ruim 100 kleinere aanbieders niet meer hoeven te controleren hoe hun declaraties zich verhouden tot een bestedingsruimte. Zij hoeven zich alleen nog te richten op het afstemmen van een goede toewijzing voor de jeugdigen die zij jeugdhulp bieden. Verder krijgen de aanbieders die nog wel een bestedingsruimte krijgen, deze niet meer voor elke gemeente apart, maar alleen nog voor Den Haag én voor het geheel van alle gemeenten samen. Sturen op het grotere geheel is effectiever dan op de delen.

We verwachten dat we met deze vernieuwde inrichting van de bestedingsruimte samen met de aanbieders in goed gesprek komen tot effectieve stappen om de kostenstijgingen in de jeugdhulp in Haaglanden een halt toe te roepen.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
< Naar alle artikelen nieuwsbrief juli 2022

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen