Terugblik Ontwikkeltafel 16 juni 2022

274 keer bekeken

Op donderdag 16 juni was de laatste Ontwikkeltafel voor het zomerreces. Met ruim 100 deelnemers was het weer druk aan de Ontwikkeltafel. En dat zien we ook graag! Want de Ontwikkeltafel is dé plek waar we onze ervaringen en kennis uit het dagelijks werk inbrengen.

Hiermee kunnen we het fundament van ons jeugdhulpstelsel versterken in de regio. Deze Ontwikkeltafel stond het in het teken van de afronding van het eerste half jaar met de focus op de Herzieningen. Er was deze keer één Deeltafel met ‘Werkprocessen’ als thema. Er bleek veel interesse voor dit onderwerp: ruim 135 deelnemers hadden zich hiervoor aangemeld. Deze Deeltafel was een vervolg op de fysieke bijeenkomst die op donderdag 19 mei jl. is gehouden. Toen kwamen ongeveer 60 professionals bij elkaar. Tijdens de Deeltafel is er verder ingegaan op de uitkomsten van deze fysieke sessie.

Vier onderwerpen kwamen aan bod:

  1. Zorgcoördinatie: We willen heldere afspraken en verwachtingen over de regie uitspreken
  2. Blijven werken in de sector: Faciliteren van professionals
  3. Minder regels: Een uniforme werkwijze bij gemeenten
  4. Dossieroverdracht: Bij de overdracht de cliënt betrekken

De kernvragen voor deze bijeenkomst:
“Wie worden of zijn in de regio Haaglanden eigenaar van de vier onderwerpen?”
“Bij welk overleg of gremium kunnen deze onderwerpen verder uitgewerkt worden en ondersteunend zijn voor de zorgprofessionals in de uitvoering?”

Het was een levendige sessie waarbij de urgentie van de onderwerpen werd onderkend en men nog zoekende is hoe al deze vraagstukken naar tevredenheid op te lossen.
De Ontwikkeltafel kan hierbij als goed hulpmiddel gebruikt worden.
Voor meer informatie en bij vragen en/of ideeën kun je contact opnemen met aad.kouwenhoven@h10inkoop.nl van het Programmabureau en voor de Ontwikkeltafels met kees.verhaar@h10inkoop.nl,

Meer informatie?
Ben je community lid van www.jeugdhulphaaglanden.nl? Inloggen kan hier.
Ben je nieuw? Meld je dan hier aan.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
< Naar alle artikelen nieuwsbrief juli 2022

 

 

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen