Promotieonderzoek Sturen op transformatie in de jeugdhulp

698 keer bekeken

Trots op onze collega! Sinds kort mag Beatrijs Jansen, implementatiemanager bij ons Programmabureau jeugdhulp Haaglanden, zichzelf dr. Jansen noemen! Zij promoveerde op 17 juni jl. aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op de aansturing van jeugdhulpaanbieders door gemeenten.

Beatrijs Jansen promoveerde op 17 juni jl. (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) op de aansturing van jeugdhulpaanbieders door gemeenten. Beatrijs toont in haar onderzoek aan dat sturing in de jeugdhulp extreem complex is en dat gemeenten daar vaak mee worstelen. Toch is het een slecht idee om de jeugdzorg nu weg te halen bij gemeenten.

Beatrijs onderzocht in de periode 2017 tot 2021 de aansturing van de jeugdhulp in vijf gemeenten. Ook keek ze naar de reactie hierop van achttien betrokken jeugdhulpaanbieders. Deden die wat de gemeenten wilde, of juist niet? Beatrijs wilde er achter komen wat de aansturing van deze organisaties zo moeilijk maakt en hoe het beter kan.

De vraag is hoe gemeenten gegeven alle complexiteit beter kunnen sturen en meer invloed zouden kunnen hebben op de transformatie van de jeugdhulp. In haar promotieonderzoek ziet Beatrijs hiervoor drie aanknopingspunten: de manier van sturen beter afwegen en voorbereiden, meer adapatief vermogen ontwikkelen en aansluiten bij de transformatie die gaande is.

Nieuwsgierig naar haar verdere bevindingen en conclusies? Een uitgebreide samenvatting van het promotieonderzoek, het hele promotieboek en meer informatie kan je bij Beatrijs zelf opvragen b.jansen@pijnacker-nootdorp.nl.

Een uitgebreider artikel over het promotieonderzoek is te lezen via: https://www.eur.nl/nieuws/jeugdzorg-nu-weghalen-bij-gemeenten-geen-goed-idee.

Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden
< Naar alle artikelen nieuwsbrief juli 2022

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen