Wachtlijsten Kinderdagcentra onder de loep

46 keer bekeken 0 reacties

Tijdens een goed bezochte deeltafel over schadelijk wachtenden voor Kinderdagcentra doken vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders, gemeenten en het preventieve veld in de cijfers en analyses.

De resultaten van de kwartaalrapportage Q2 2022 en een extra uitvraag (peildatum 1 april 2022) vormden de basis van dit alles.

Er wordt van schadelijk wachtenden gesproken als de wachttijd de 90 dagen overschrijdt. Dit is conform de norm van de Inspectie en met uitzondering van crisis en spoedzaken. De extra uitvraag toont dat iedere gemeente een aantal schadelijk wachtenden voor het KDC kende peildatum 1 april 2022, variërend van 2 in Pijnacker-Nootdorp tot 96 in Den Haag. Procentueel gezien liggen de aantallen dicht bij elkaar.

De aanwezige professionals van Integrale Vroeghulp benadrukken daarbij dat vanuit de gezinnen gezien het vaak een aaneenschakeling is van wachttijden: voor de intake bij Integrale Vroeghulp, voor de kennismaking bij een KDC, voordat een kind daadwerkelijk bij een KDC terecht kan.

 

De aanwezige aanbieders herkenden de schets van de stand van zaken in hun eigen praktijk. Zo gaf een aanbieder aan dat de vraag is toegenomen, met name voor jongens van rond de 8 jaar met een migrantenachtergrond. “Vanuit het onderwijs komen veel aanmeldingen omdat de leerkrachten het niet (meer) aankunnen.”, zo werd als deel van de achterliggende verklaring gegeven. Een ander deel van de verklaring ligt volgens de aanwezigen bij de afbouw van de Daghulp die na 2015 is ingezet. Eén van de aanbieders heeft wel eerder bij gemeenten aangegeven dat er behoefte is aan meer capaciteit voor Daghulp, maar dat heeft nog niet tot uitbreiding geleid.

Naast een grotere vraag, komt het ook nog eens vaker voor dat er geen doorplaatsing naar het speciaal onderwijs (clusters 3 en 4) kan plaatsvinden, of dat de kinderen na enige tijd weer worden terug verwezen. Omdat er geen plek is, krijgen deze kinderen geen onderwijs of dagbesteding en wachten zij thuis tot er een plek voor hen beschikbaar komt.

De komende weken gaat een  afvaardiging van betrokken jeugdhulpaanbieders, Integrale Vroeghulp en gemeenten samen met het Programmabureau en het Servicebureau aan de slag om een verdieping van de analyse te maken. Ook buigen zij zich over mogelijke oplossingen, zoals het uitbreiden van de capaciteit van Daghulp en het creëren van BSO-plus of KDV-plus. Deze zullen worden gepresenteerd en besproken tijdens één van de volgende Ontwikkeltafels.

De gehele powerpointpresentatie vind je hier en een uitgebreid verslag is hier te lezen.

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen