Arbeidsmarkt "Gezamenlijk vissen kweken, geen vis de vijver uit"

22 keer bekeken 0 reacties

Het landelijk programma AlleKansenBenut!: "Hoe kunnen we zij-instromers en herintreders welkom heten in de jeugdzorgbranche? En welke ruimte kennen we binnen de norm van verantwoorde werktoedeling? Is er altijd een geregistreerde professional nodig?"

Inge Kuipers, manager bij Jeugdbescherming West en gastspreker vanuit dit landelijk programma, ging met deelnemers tijdens de Ontwikkeltafelvan 16 maart in gesprek. Tijdens de Deeltafel 'Verlichting op de Arbeidsmarkt' heeft een aantal jeugdhulpaanbieders zich aangemeld voor de Hofvijver: een regionaal samenwerkingsverband van werkgevers in de jeugdhulpregio Haaglanden. Dit samenwerkingsverband richt zich op het gezamenlijk stimuleren van de inzet van zij-instromers, herintreders en (mbo) doorstromers in de jeugdhulpsector.

Aan de hand van de uitkomsten van twee enquêtes  LINKJES TOEVOEGEN is stilgestaan bij de vraag: welke maatregel(en) kunnen contractpartners op korte termijn oppakken? Zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de jeugdhulp of het zorglandschap? 

Lida Doornbusch van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden ging met deelnemers aan de slag over welke oplossingen op korte termijn gezamenlijk verlichting bieden op de arbeidsmarkt. Diverse contractpartners hebben tijdens ideeën aangedragen op welke wijze functie-eisen op korte termijn aangepast kunnen worden. Ook is gekeken welke functie-eisen mogelijk versoeped kunnen worden, vooruitlopend op de landelijke prestatiecodes om verlichting van de arbeidsmarkt problematiek realiseren. Bijvoorbeeld in de vorm van pilots. Ook heeft een gedeelte van de deelnemers aan deze Ontwikkeltafel zich enthousiast aangemeld voor een nog te vormen werkgroep om dit verder uit te werken.

Hoe verder?
Er wordt een werkgroep van contractpartners geformeerd om bovenstaande op te pakken. Belangrijk is om jeugdhulpaanbieders te vragen waar ze het meest mee geholpen zijn. Inzet moet zijn het duurzaam kunnen blijven bieden van passende jeugdhulp.

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen