Samenwerking Jeugdhulp en onderwijs, een kwestie van gewoon doen!

32 keer bekeken 0 reacties

Peter van den Oever, locatiedirecteur van cluster 4-school de Musketier in Zoetermeer, heeft zo’n 20 jaar ervaring op het snijvlak tussen Onderwijs en Jeugdhulp. Het is dus niet verrassend dat juist zijn school een interessante pilot samen met gro-up jeugdhulp is gestart.

Wij spraken met Peter over de opzet én opbrengst van deze bijzondere samenwerking.

Wat houdt de pilot in?

De opzet van de pilot is in feite briljant in zijn eenvoud: twee professionals van gro-up jeugdhulp (samen 0,89  fte) zijn toegevoegd aan het team van de Musketier. Zij hebben hun werkplek dus in de school en zijn een vertrouwd gezicht geworden voor zowel de kinderen en de ouders, als de leerkrachten. “Ik vind het heel belangrijk dat de jeugdhulpverleners zich welkom voelen en zichzelf ook als onderdeel van ons team zien.” vertelt Peter. “Dus zij hebben ook een sleutel van het pand en kregen ook een Kerstpakket. De drempel om inhoudelijk goed met elkaar af te stemmen en samen te werken wil ik zo veel mogelijk wegnemen.”

De expertise van de jeugdhulpprofessionals wordt op verschillende manieren benut. Zij zijn niet alleen waardevol voor observaties in de klas of begeleiding van individuele leerlingen, indien deze iets extra’s nodig hebben. Zij geven ook trainingen buiten de klas, zijn er voor consultatie door de leerkrachten en voor adviesgesprekken met de ouders van de leerlingen.

De kosten voor de inzet van deze twee jeugdhulpprofessionals worden gedurende de pilot gedeeltelijk betaald door gemeente Zoetermeer  en gedeeltelijk door de Musketier.

 

Wat levert het op?

Dat de nieuwe werkwijze veel voordelen heeft, staat voor Peter buiten kijf. “Het mooiste is wel dat de hulpverlening geboden kan worden op de veilige en vertrouwde plek die de school voor onze leerlingen is. Ze vinden het fijn dat de extra aandacht niet een heel ding is, waarvoor ze weer ergens anders naar toe moeten en waardoor ze zich weer een uitzondering voelen. We zien ook dat de individuele trajecten nu korter zijn dan voorheen en we hoeven geen shadows meer aan te vragen. Dat was voor de pilot wel anders. Afgelopen jaren liepen er regelmatig meerdere jeugdhulpverleners van gro-up jeugdhulp op de Musketier rond om verschillende leerlingen te begeleiden of te trainen. Uiteindelijk zijn de kosten dus ook lager dan allemaal losse shadows, aanvragen voor individuele jeugdhulp en langere trajecten.”

Ook voor zijn leerkrachten en voor de hulpverleners ziet Peter een positieve effecten. “Ze kunnen veel van elkaar leren. Soms slaat een leerkracht de plank mis bij de benadering van een bepaalde leerling. Dan is het mooi om via reflectie met de hulpverlener daar meer inzicht in te krijgen. En voor de hulpverleners is het bijvoorbeeld prettig om de gesprekken met ouders samen met de leerkracht te voeren. Van een leerkracht nemen ouders toch net iets makkelijker een advies ter harte. Aanvankelijk was het voor de professionals van gro-up wel even wennen dat zij de communicatie naar de ouders eerst moesten afstemmen en dat zij ook altijd namens school spreken.”

Het recept voor een goede samenwerking is volgens Peter niet heel ingewikkeld. Aan zowel zijn leerkrachten als de hulpverleners gaf hij bij de start van de pilot mee: verdiep je in elkaars wereld, ook in de financiering van het werk. Peter drukte hen op het hart: “Probeer begrip te hebben voor elkaars perspectief. Zie de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Vind elkaar daarin, want dan is 1 plus 1 ineens 3. Uiteindelijk streven we het zelfde doel na: een goede combinatie van onderwijs en jeugdhulp zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

 

Hoe gaat het verder na de pilot?

De twee hulpverleners zijn blij hun rol en werkplek en hebben al aangegeven graag bij de Musketier te blijven. De gemeente Zoetermeer bekijkt momenteel samen met de samenwerkende partijen hoe de structurele financiering kan worden ingericht. Voor andere scholen heeft Peter nog wel een tip: als je in de praktijk ziet dat de samenwerking en afstemming tussen jeugdhulp en onderwijs anders en beter kan, gewoon doen! Maak het concreet, probeer het uit en laat zien waar de winst voor de leerlingen zit. Er is meer mogelijk dan je op het eerste gezicht misschien zou denken.

Afbeeldingen

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen