Werkbezoek Prodeba: een passende plek voor elk kind

68 keer bekeken 0 reacties

Regelmatig gaat een vertegenwoordiging van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden op werkbezoek bij een van de jeugdhulpaanbieders in de regio. Eind januari bezochten Jelle en Beatrijs het hoofdkantoor en enkele locaties van Prodeba.

Bij de kennismaking viel ons op hoe veel Prodeba doet op het gebied van onderwijs en zorg.

Kleinschalige woonvorm voor jongeren

Eén van de voorzieningen van Prodeba werd in de zomer van 2021 geopend in het centrum van Delft: een kleinschalige woonvorm voor 10 jongeren met o.a. autisme, trauma en hechtingsproblemen, die niet (meer) thuis kunnen wonen. Toen geconstateerd werd dat er voor deze doelgroep geen goed aanbod was, ging Prodeba hiermee aan de slag. Dit initiatief werd ondersteund vanuit het regionale Transformatiefonds Jeugdhulp Haaglanden. (Zie ook het filmpje (vanaf 5.27) dat bij afsluiting van het Transformatiefonds werd gemaakt.

Locatiemanager Juno, vertelde over het reilen en zeilen op de kleinschalige voorziening. Na een turbulente start, hebben bewoners en begeleiders hun weg gevonden. Wat fijn was om te horen dat de samenwerking met de gemeenten rondom plaatsing en een vervolgplek goed verloopt. Een groot voordeel is dat in hetzelfde, grote grachtenpand, Beschermd Wonen voor 18+- ers is gehuisvest. Als de jongeren te oud worden voor de jongerengroep kunnen ze, indien nodig, hier naartoe verhuizen als vervolgstap richting zelfstandig wonen.  

De Ontdekkers

De volgende stop van ons werkbezoek was bij de Ontdekkers, een samenwerking tussen SBO het Avontuur, Prodeba en de gemeenten Rijswijk, Den Haag, Leidschendam- Voorburg. De Ontdekkers, is gestart in 2020, en biedt plek aan negen leerlingen van SBO Het Avontuur die behoefte hebben aan meer structuur. Daarnaast is er in deze groep plek voor een vijftal observatieplaatsen voor leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te zitten. In de observatieperiode wordt duidelijk wat een passende vervolgplek is voor deze kinderen.

Vanuit Prodeba is er een vaste begeleider, die de hele dag voor de groep beschikbaar is. Mariska, adjunct directeur van SBO het Avontuur en Iris, gedragswetenschapper bij Prodeba, vertelden met veel enthousiasme over het waarom en de ervaringen van de pilot. Wat ons opvalt is dat de klas van de Ontdekkers er heel anders uit ziet dan de andere klassen. In plaats van groepjes, hebben kinderen hier allemaal hun eigen afgeschermde plek zodat het een stuk rustiger is. Het is nu nog een pilot, maar alle partijen zijn het erover eens dat het een vast aanbod moet worden. Het werkt goed voor de kinderen. Zo hebben de kinderen die thuis zaten en bij de Ontdekkers voor observatie zijn geweest allemaal weer een plekje op een school gevonden.

De aanpak draagt eraan bij dat zo veel mogelijk kinderen een passende plek op een school krijgen. Daarnaast is deze aanpak via een zogenaamd collectief onderwijs-zorgarrangement ook nog eens goedkoper dan werken met allemaal afzonderlijke hulpverleners of met zogenaamde “shadows”. Het blijkt wel lastig om tot goede afspraken met gemeenten te komen. Hier ligt voor de gemeenten nog wel een uitdaging! Gelukkig starten de tien Haaglandse gemeenten een project over het grensverkeer Onderwijs-Jeugdhulp, zodat een aantal problemen over een tijdje hopelijk opgelost zijn. 

Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen