Nieuws uit jeugdhulpregio Haaglanden juli 2023

290 keer bekeken 0 reacties

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over jeugdhulp in onze regio? Voor professionals bij partners en de aangesloten gemeenten in Haaglanden hierbij een update. Je vindt hier inspirerende verhalen, ervaringen van de deelnemers aan de Ontwikkeltafel.

Nieuwsbrief juli 2023

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Met nieuws van de Ontwikkeltafel, over Herzieningen, Outcome meten en meer. Lees ook de laatste verhalen uit de regio.

Samenwerken aan waarde jeugdhulp

Beste lezer,

De tijd staat niet stil in Haaglanden. Sterker nog, we staan aan de vooravond van een aantal ingrijpende wijzigingen die verwoord zijn in de Hervormingsagenda Jeugd. 
Deze landelijke agenda moet ertoe leiden dat er structurele veranderingen worden ingezet, waardoor onze jeugdigen ook in de toekomst tijdig en passende hulp kunnen blijven ontvangen.

Lees meer >

Nieuws Ontwikkeltafel

Aan de (online) Ontwikkeltafel op 1 juni telden we zo’n 130 deelnemers. Dit keer kwamen veel nieuwe thema’s aan de orde tijdens het plenaire gedeelte. Denk hierbij aan Outcome Meten en inzichten in ontwikkelingen in jeugdhulp dankzij de Regiomonitor. Ook lees je hier alles over de herzieningsprocedure. Verder was er nu slechts één Deeltafel: deze ging over Bedrijfsvoering.

Deeltafel Bedrijfsvoering: ‘Leren door vergelijken’

Tijdens de Deeltafel Bedrijfsvoering van 1 juni 2023 werd gesproken over de eerste ervaringen van het Berichtenverkeer iJW3.2. Ook zijn deelnemers meegenomen in de laatste ontwikkelingen, inzichten en aanpak van het traject ‘leren door vergelijken’.

Lees meer >

Herzieningen: resultaat samenwerktraject met en door professionals

De teller stond bij het schrijven van dit artikel op 129! 129 wat? En was jij de 130e? Wel … 129 deelnemers kwamen af op de laatste Ontwikkeltafel voor de zomervakantie. Misschien was jij één van die deelnemers?

Lees meer >

Outcome meten in Haaglanden 1 juli gestart

Met de huidige beschikbare data creëren we veel waardevolle inzichten over de jeugdhulp in de regio, bijvoorbeeld hoeveel jeugdigen hulp ontvangen, hoe lang de hulp duurt, welke aanbieder de hulp levert en wat het gekost heeft.

Lees meer >

Bericht Regiovisie monitor Haaglanden 2022: nu met participatie jongeren en ouders bekijken

Regiovisie monitor Haaglanden 2022: nu met participatie jongeren en ouders

In de afgelopen 2 weken is de tweede monitor van de Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026 besproken in de colleges en naar de gemeenteraden gestuurd. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen over de jeugdhulp in 2022.

Lees meer >

Kort nieuws

Bericht Start doorontwikkeling Richtinggevend Kader (RGK) bekijken

Start doorontwikkeling Richtinggevend Kader (RGK)

Al bij de invoering van het RGK in januari 2021 gaven gemeenten en jeugdhulpaanbieders de voorkeur aan een inhoudelijk RGK. En nu gaat deze van start.

Lees meer >

Bericht Bouwstenen Beter Samenspel nu beschikbaar voor professionals  bekijken

Routekaart naar Veiligheid inclusief Bouwstenen Beter Samenspel

De Routekaart naar Veiligheid omschrijft de ideale stappen, rolverdeling en samenwerking na een melding huiselijk geweld tot aan het bereiken van stabiele veiligheid en herstel. 

Lees meer >

Haal het maximale uit jouw account op Jeugdhulp Haaglanden

Met deze handige tips maak jij je profiel compleet en weet je zeker dat je geen belangrijke updates meer mist! 

Lees meer >

Agenda

Lees meer >

Regioverhalen

Benieuwd naar voorbeelden van jeugdhulp in de praktijk en andere inspirerende verhalen?
Lees nu:

  • Sharon Stellaard in Haaglanden

    Als je doet wat altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg; impressie symposium Boemerangbeleid bij de Haagse Hogeschool. Lees meer >

  • Werkbezoek Liberis

    Vanuit de jeugdhulpregio Haaglanden brengen we geregeld een werkbezoek aan de jeugdhulpaanbieders die actief zijn voor de jeugd in Haaglanden. Lees meer >

  • Kennismaking Sensa Zorg

    Op 14 april schoven Annemiek Hartman en Yvonne Carels, contractmanagers van het Servicebureau, aan tafel bij Sensa Zorg BV voor een Iftar- maaltijd in Amsterdam. Dit is de maaltijd, die gedurende de gehele maand Ramadan wordt genuttigd na zonsondergang. Ze voelden zich bijzonder welkom. Lees meer >

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio Haaglanden: Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Den Haag, Westland, Delft, Voorschoten, Wassenaar, Rijswijk, Midden-Delfland, Zoetermeer.


Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: → 
nieuws@sbjh.nl 

Vragen over het Haags Toekomstperspectief voor Jeugd- en Gezinshulp? 
Gemeente Den Haag wil komen tot een nieuwe vorm van samenwerking met
aanbieders (waarbij de ambitie gezins- en gebiedsgericht werken centraal staat).

Stuur een bericht naar: → toekomstjeugdhulp@denhaag.nl

Je kunt je hier afmelden voor deze nieuwsbrief

Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 
Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag
T: (085) 4855417

www.jeugdhulphaaglanden.nl

Bezoekadres:
Spui 70, 2511 BT Den Haag (Stadhuis)

Wil je de manier wijzigen waarop je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je 
gegevens bijwerken of je afmelden voor deze lijst.

Afbeeldingen

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen