Nieuws uit jeugdhulpregio Haaglanden mei 2023

436 keer bekeken 0 reacties

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over jeugdhulp in onze regio? Voor professionals bij partners en de aangesloten gemeenten in Haaglanden hierbij een update. Je vindt hier inspirerende verhalen, ervaringen van de deelnemers aan de Ontwikkeltafel.

Nieuwsbrief mei 2023

NIEUWS ONTWIKKELTAFEL

Voor de Ontwikkeltafel van 20 april namen de deelnemers weer plaats achter hun beeldscherm om actief te kunnen participeren op de Deeltafels. Tijdens deze Ontwikkeltafel kwamen de volgende onderwerpen aan bod: Bedrijfsvoering en Tarieven, Dyslexie, Webinar ISP next (voorheen Vendorlink, Wachttijden JGGZ, J&O en LVB en Onderwijs en Jeugdhulp. Samenvattingen van alle Deeltafels zijn hier te vinden. Eerst even inloggen als community lid. Drie thema’s zijn uitgelicht in deze nieuwsbrief.

  • Jeugdhulp en onderwijs
  • Wachttijden
  • Dyslexie

Jeugdhulp en onderwijs

In jeugdhulpregio Haaglanden is sprake van grensverkeer van leerlingen. Leerlingen gaan van de ene naar de andere gemeente naar het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Om die reden is het noodzakelijk om afspraken te maken over samenwerking tussen lokale teams en scholen en collectief onderwijs- en zorgaanbod in Haaglanden.

Lees meer >

Wachttijden

Het is een gegeven dat er niet altijd direct hulp beschikbaar is op het moment dat een hulpvraag zich voordoet en dat er wachttijd is tussen verwijzing en start van de hulp. Een landelijk thema dat ook in de regio Haaglanden actueel is. De ambitie van onze Regiovisie is dat kinderen tijdig passende hulp krijgen en opgroeien in een duurzaam veilige situatie.

Lees meer >

Dyslexie

Tijdens de Deeltafel van 20 april jl. gaven deelnemers feedback op het concept plan over een andere aanpak voor dyslexie. Dit plan werd ingebracht door Arjan Reiniers van de Bazalt Groep als vervolg op zijn presentatie tijdens de Ontwikkeltafel van 24 november 2022.

Lees meer >

AGENDA

Lees meer >

REGIOVERHALEN

Bouwstenen Beter Samenspel

Huiselijk geweld -waar kindermishandeling ook onder valt- komt helaas voor in alle leeftijdsgroepen. Om mensen die hiermee te maken krijgen beter te kunnen helpen, wordt -beleidsmatig- een sterkere verbinding gelegd tussen jeugdhulp en de aanpak huiselijk geweld voor gezinnen en huishoudens (0-100).

Lees meer >

Kenniscentrum Kind en Scheiding

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding bestaat dit jaar op de Dag van het gezin (15 mei) 6 jaar. In dit artikel vertelt Het Kenniscentrum over hun werkzaamheden.

Lees meer >

Resultaten onderzoek “De specialist dichterbij”

Wat werkt in een integraal specialistische werkwijze voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek? Met deze vraag zijn onderzoekers van het project ‘De specialist dichterbij?!’, samen met vijf integraal specialistische teams uit verschillende regio’s, aan de slag gegaan.

Lees meer >

Save the date: 5 oktober

Je kunt de datum van de volgende regionale conferentie Jeugdhulp Haaglanden nu alvast in je agenda zetten: donderdag 5 oktober 2023. Ook dit keer vindt het plaats bij Dekker sport in Zoetermeer. De inschrijving start eind augustus.

Lees meer >

(On)gelijkwaardige samenwerking

De samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en jeugdprofessionals is soms nog complex. Wat betekent gelijkwaardig samenwerken? En wat is nodig voor meer gelijkwaardigheid? De antwoorden op deze vragen zie je terug in een video van het NJi en KJP met onze ExpEx Nicky en Robin.

Lees meer >

Symposium met Sharon Stellaard

Op 28 juni organiseert het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie een symposium over Boemerangbeleid.

Lees meer >

Ryan Meijer, nieuwe voorzitter JONG doet Mee

In oktober ’22 nam Ryan Meijer het stokje over van Hannah Hollestelle. Wie is deze nieuwe voorzitter van JONG doet mee! en wat wil hij in die rol graag bereiken? Wij vroegen het hem tijdens een gesprek waarin we aardig wat zijpaden inschoten.

Lees meer >

Deze nieuwsbrief gaat naar professionals van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Jeugdhulpregio Haaglanden: Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Den Haag, Westland, Delft, Voorschoten, Wassenaar, Rijswijk, Midden-Delfland, Zoetermeer.


Heb je nieuws of wil je reageren?
Stuur een bericht naar: → 
nieuws@sbjh.nl 

Vragen over het Haags Toekomstperspectief voor Jeugd- en Gezinshulp? 
Gemeente Den Haag wil komen tot een nieuwe vorm van samenwerking met
aanbieders (waarbij de ambitie gezins- en gebiedsgericht werken centraal staat).

Stuur een bericht naar: → toekomstjeugdhulp@denhaag.nl

Je kunt je hier afmelden voor deze nieuwsbrief

Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 
Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag
T: (085) 4855417

www.jeugdhulphaaglanden.nl

Bezoekadres:
Spui 70, 2511 BT Den Haag (Stadhuis)

Wil je de manier wijzigen waarop je deze e-mails ontvangt?
Je kunt je 
gegevens bijwerken of je afmelden voor deze lijst.

Afbeeldingen

0  reacties

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen