Moedig voorwaarts!

235 keer bekeken 0 reacties

Op deze plek kun je 'good practices' en opvallende zaken uit het werkveld jeugdhulp in regio Haaglanden delen. Heb jij een interessant verhaal dat je wil delen? Stuur dan een bericht naar: nieuws@h10inkoop.nl.

 

Op 1 januari zijn de nieuwe inkoopovereenkomsten in gegaan. Ook nu, al weer ruim een half jaar later, stemt dat nog tot voldoening – gegeven de periode van turbulentie die aan het afsluiten van die contracten vooraf is gegaan.

Het doet mij, en de collega-wethouders in de regio Haaglanden, goed om te zien met hoeveel inzet medewerkers van jeugdhulpaanbieders, gemeenten en lokale teams en onze overige partners aan de slag zijn gegaan om de afspraken die we samen hebben gemaakt in de praktijk te brengen. Een bijzondere karaktertrek van die afspraken is het accent op ontwikkeling. Samen slaan we de hand aan de ploeg, om in een combinatie van leren en werken die afspraken te verdiepen en te verfijnen. Binnen de regio hebben we daartoe de maandelijkse Ontwikkeltafel georganiseerd, waar vanuit de gezamenlijke praktijkervaringen door menigeen buitengewoon actief aan wordt bijgedragen. Een compliment waard!

Centraal staat daarbij de ambitie om te waarborgen dat voor kinderen, jeugdigen en gezinnen waar dat nodig is de vereiste jeugdhulp tijdig en effectief geboden kan worden. En iedereen is zich bewust van de noodzaak om dat ook op een zo doelmatig mogelijke manier te doen.

Daar zijn meerdere redenen voor. De eerste is algemeen bekend: de budgettaire druk vanuit de jeugdhulp op de gemeentebegrotingen gaat zo langzamerhand onze draagkracht verre te boven. Andere, maatschappelijk gezien óók noodzakelijke voorzieningen, raken door deze budgettaire druk in de knel. Gelukkig dat de onhoudbaarheid van deze financiële situatie nu ook tot het Rijk is doorgedrongen, wat heeft geleid tot de aankondiging dat er extra middelen beschikbaar komen. Laten we ons echter niet rijk rekenen, die middelen helpen ons de tekorten te dichten, ze geven zeker geen ruimte om extra jeugdhulp in te zetten!

De tweede reden die ik hier wil noemen, wordt door de in de regio uitgevoerde corona-onderzoeken onderstreept. Onze mensen zijn aan de grens van wat zij aan kunnen, geplaagd als ze zijn door de complexe opgave om in corona-tijd de continuïteit van de jeugdhulp te waarborgen (hetgeen wonderwel lijkt te lukken: chapeau!), terwijl corona ook een extra tol eist door het uitvallen van collega’s en niet te vergeten in ieders privé omstandigheden.

Kortom, we gaan van de ene turbulentie naar de volgende. Ik wens een ieder toe, dat de zomermaanden de gelegenheid bieden om de accu weer op te laden. Opdat we in gezamenlijkheid na de zomer ten bate van onze jonge medeburgers oude en nieuwe uitdagingen tegemoet kunnen treden onder het motto: moedig voorwaarts!

Piet Vreugdenhil,

Wethouder zorg en welzijn bij Gemeente Westland, voorzitter GR bestuur

 

 

 

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

0  reacties

Website Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden:
www.sbjh.nl 

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Midden-Delfland, Westland

Deze digitale leeromgeving is een initiatief van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden en het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.

>link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Titillium+Web:ital,wght@0,300;0,400;0,600;0,700;1,300;1,400;1,600;1,700&display=swap"/>