Leger des Heils: ook hulp voor jongeren en gezinnen!   

1056 keer bekeken 0 reacties

De nieuwe regionale programmamanager Jeugdhulp Haaglanden, Jelle Rauwerdink, heeft aangegeven graag bij jeugdzorg-aanbieders langs te komen om te horen wat er leeft en speelt. Op 10 november jl. bracht hij een bezoek aan het Leger des Heils W&G Noordwest.

Tijdens hun bezoek aan het Leger des Heils W&G Noordwest werden Jelle Rauwerdink en Monique van Baarle (beiden van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden) ontvangen in de fraaie coffeecorner in het regiokantoor van het Leger des Heils aan de Binckhorstlaan. W&G staat voor Welzijns- en Gezondheidszorg. Ze startten deze dag met mooie gesprekken. In deze coffeecorner werken deelnemers via 50|50 Workcenter van het Leger des Heils.

Gezinscoaches Sander en Cisca en hun manager Miranda Weerelts namen Monique en Jelle mee in alle facetten die komen kijken bij de inzet van het Leger des Heils voor jongeren (tot 21 jaar) en hun gezinnen. Jelle en Monique merkten op dat je bij het Leger des Heils toch allereerst denkt  aan oudere dak – en thuislozen, verslaafden, maar er is dus ook een jeugdzorgtak.

Gezinscoach Sander: “Afhankelijk van de situatie, begeleiden we bij gezinnen thuis of in een opvanglocatie. Soms wonen jongeren tijdelijk bij het Leger des Heils. Het welzijn van het kind staat altijd voorop. Ook benaderen we jongeren en gezinnen met veel mildheid, zonder vooroordelen. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen én ouders, maar de veiligheid van het kind is topprioriteit.” Vooral op ‘10 voor Toekomst’ is het Leger des Heils terecht erg trots, vanwege het integrale karakter. Er wordt naar 10 leefgebieden gekeken, zoals verslaving, schulden, het ontbreken van een sociaal netwerk, werk of dagbesteding en opvoedingsproblematiek. 

Duidelijk is dat het Leger des Heils nog altijd geworteld is in het christelijk geloof, de bijbehorende waarden zijn de basis en het vertrekpunt voor de medewerkers. Zij bieden zorg en begeleiding, aan veel mensen -jong en oud- in kwetsbare omstandigheden ongeacht geloof en levenswijze. Bij jongeren en gezinnen betreft het vooral hen die al een keur aan hulpverleners hebben gezien. Het duurt soms dan ook best lang om het vertrouwen te (her)winnen. Ook wordt niet zomaar los gelaten en blijven de gezinscoaches bereikbaar. Dat past lang niet altijd in de formele begeleidingsduur en uren die ze krijgen.  

Met de lunch en middag brachten Jelle en Monique samen met regiomanager Bouke Hartman, een bezoek aan Vliet & Burgh. Manager Yolanda Hoefman ontving ons op deze prachtige locatie in Voorburg, die in 1953 aan het Leger is geschonken. Het is zowel een opvang voor tienermoeders als, in het wat verouderde bijgebouw daarnaast (renovatie start in 2023), voor kinderen voor wie geen plek beschikbaar is in het netwerk of een pleeggezin. Het betreft dus een crisisopvang. Ze richten zich van oudsher echt op jonge kinderen, al komt er inmiddels soms ook een tiener. Het is begrijpelijk dat een jongere na een ingrijpende gebeurtenis zoals een plaatsing op een leefgroep tijd nodig heeft om te wennen aan de nieuwe situatie. Jeugdzorgwerkers bij Vliet en Burgh doen er alles aan om liefdevolle zorg te bieden en de kinderen zo thuis mogelijk op te vangen.

Het is mooi te horen hoe het onderwijs zoveel mogelijk wordt gecontinueerd. Ook valt de mooie VR-kamer op die door een kunstenaar tot stand is gekomen. Lastig punt blijft dat de veelal Haagse tienermoeders vaak in Voorburg moeten worden ingeschreven, waardoor de zorg bij Voorburg kan komen te liggen en ze hierop volgend soms maar moeilijk weer een woning kunnen vinden in Den Haag.

Aanbod Leger des Heils

Tienermoederopvang

Hier wonen jonge vrouwen die het zelf niet redden. Zij zijn bijvoorbeeld met hun kind op straat beland of onbedoeld zwanger. Moeders hebben vaak geen of kleinschalig netwerk en kunnen nergens anders terecht. Zorgen voor een veilige en stabiele basis, zo kunnen ze aan hun toekomst bouwen.

Woontraining

Begeleiding aan jongeren die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Het Leger des Heils helpt onder meer met sociale vaardigheden, woonvaardigheden en het omgaan met verslavingsproblemen. Jongerenwoningen en Housing First zijn hierbij belangrijk.

Jeugdhulp, kinder - en jeugdcoaching, 10 voor Toekomst, Kort & Krachtig

Het opvoeden van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Het lukt ouders niet altijd om de verantwoordelijkheid voor hun kind te dragen. Het Leger des Heils heeft hiervoor diversiteit aan aanbod, te weten,

  • 10 voor Toekomst, ambulante gezinsbegeleiding,
  • Terug naar huis, kortdurend opvang voor jongeren,
  • Jongleren, hulp voor kinderen en jongeren,
  • Kinder- en jeugdcoaching, op sociaal – emotioneel gebied,
  • Kort & Krachtig, gezinsgericht intensief samenwerken aan een veilige toekomst.

 

Voor meer informatie www.legerdesheils.nl

 

 

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen