Moedig voorwaarts!

23-07-2021
514 keer bekeken

Op 1 januari zijn de nieuwe inkoopovereenkomsten in gegaan. Ook nu, al weer ruim een half jaar later, stemt dat nog tot voldoening – gegeven de periode van turbulentie die aan het afsluiten van die contracten vooraf is gegaan.

Het doet mij, en de collega-wethouders in de regio Haaglanden, goed om te zien met hoeveel inzet medewerkers van jeugdhulpaanbieders, gemeenten en lokale teams en onze overige partners aan de slag zijn gegaan om de afspraken die we samen hebben gemaakt in de praktijk te brengen. Een bijzondere karaktertrek van die afspraken is het accent op ontwikkeling. Samen slaan we de hand aan de ploeg, om in een combinatie van leren en werken die afspraken te verdiepen en te verfijnen. Binnen de regio hebben we daartoe de maandelijkse Ontwikkeltafel georganiseerd, waar vanuit de gezamenlijke praktijkervaringen door menigeen buitengewoon actief aan wordt bijgedragen. Een compliment waard!

Centraal staat daarbij de ambitie om te waarborgen dat voor kinderen, jeugdigen en gezinnen waar dat nodig is de vereiste jeugdhulp tijdig en effectief geboden kan worden. En iedereen is zich bewust van de noodzaak om dat ook op een zo doelmatig mogelijke manier te doen.

Daar zijn meerdere redenen voor. De eerste is algemeen bekend: de budgettaire druk vanuit de jeugdhulp op de gemeentebegrotingen gaat zo langzamerhand onze draagkracht verre te boven. Andere, maatschappelijk gezien óók noodzakelijke voorzieningen, raken door deze budgettaire druk in de knel. Gelukkig dat de onhoudbaarheid van deze financiële situatie nu ook tot het Rijk is doorgedrongen, wat heeft geleid tot de aankondiging dat er extra middelen beschikbaar komen. Laten we ons echter niet rijk rekenen, die middelen helpen ons de tekorten te dichten, ze geven zeker geen ruimte om extra jeugdhulp in te zetten!

De tweede reden die ik hier wil noemen, wordt door de in de regio uitgevoerde corona-onderzoeken onderstreept. Onze mensen zijn aan de grens van wat zij aan kunnen, geplaagd als ze zijn door de complexe opgave om in corona-tijd de continuïteit van de jeugdhulp te waarborgen (hetgeen wonderwel lijkt te lukken: chapeau!), terwijl corona ook een extra tol eist door het uitvallen van collega’s en niet te vergeten in ieders privé omstandigheden.

Kortom, we gaan van de ene turbulentie naar de volgende. Ik wens een ieder toe, dat de zomermaanden de gelegenheid bieden om de accu weer op te laden. Opdat we in gezamenlijkheid na de zomer ten bate van onze jonge medeburgers oude en nieuwe uitdagingen tegemoet kunnen treden onder het motto: moedig voorwaarts!

Piet Vreugdenhil,

Wethouder zorg en welzijn bij Gemeente Westland, voorzitter GR bestuur

 

 

 

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen