Ervaringen 1 jaar Proeftuin Haaglanden in magazine

ProfielfotoAnja Romein 11-07-2024
164 keer bekeken 0 reacties

"Proeftuin Haaglanden helpt om patronen te doorbreken". Dit geeft een deelnemer aan in het magazine dat is verschenen na één jaar werken in de Proeftuin Kind en Gezinsbescherming. Een verzameling van boeiende interviews met professionals en ervaringsdeskundigen. Interessante leesstof voor de zomer!

Een greep uit de vele indrukken en leerlessen na een jaar Proeftuin:

Carlijn Wesselink ondersteunt als ervaren psycholoog actieve duo’s die zich voor gezinnen inzet: Zij hoopt op dat over een jaar de keten voor gezinnen echt verkort is.

"De sterke weg die wij nu inzetten zou uiteindelijk samen met de andere proeftuinen tot een landelijk plan moeten leiden"

Ervaringsdeskundige Sumayya Habieb:

 “Neem ook de informatie van vóór de proeftuin mee” 

Barbara Grevenstette:

 “Er zijn geen eilandjes meer, mijn collega en ik, als duo, zijn het cruciale contact voor deze gezinnen” 

Download hier het magazine: 1 jaar Proeftuin Haaglanden kind- en gezinsbescherming

In totaal worden worden 16 gezinnen begeleid in de Proeftuin; waarvan 7 in Den Haag, 4 in Delft en 5 in Westland. In deze Proeftuin wordt gewerkt met gezinsteams. Bij start van het hulpverleningstraject binnen de proeftuin wordt een gezinsteam gevormd. Dit team bestaat uit een duo dat de gezinsbegeleidende taken uitvoert (altijd een lokale wijkteammedewerker en een jeugdbeschermer of maatschappelijk werker vrouwenopvang). Het eerste jaar van de proeftuin leert ons een aantal lessen. Alle gezinnen die begeleiding krijgen vanuit de proeftuin hebben te maken met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Een deel van de oorzaak ligt vaak ook bij stress rondom de financiën, huisvesting of een andere vorm van bestaanszekerheid. De effectiviteit van de hulpverlening wordt vergroot, omdat met elkaar wordt samengewerkt en omdat de hulpverlening niet alleen gericht is op de kinderen óf de ouders, maar op alle gezinsleden en op alle leefdomeinen, dus ook op de bestaanszekerheid.

De Proeftuin is een samenwerking tussen Jeugdbescherming west, de Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Stichting, Veilig Thuis Haaglanden, Stichting Kessler Perspektief, Impegno, de lokale teams van Delft, Den Haag, Westland en de gemeenten Delft, Den Haag en Westland (namens de jeugdhulpregio Haaglanden).

Meer weten over de Proeftuin? Lees ook het artikel Proeftuin Haaglanden: verandering systeem én grondhouding professionals

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen