Pietje Bell werkt mee aan sociale projecten via 'SROI'

ProfielfotoAnja Romein 28-04-2022
1427 keer bekeken 0 reacties

Gemeenten hebben met jeugdhulpaanbieders in Haaglanden afgesproken dat zij een klein percentage van hun omzet besteden aan sociale projecten. Ook wel social return on investment (SROI) genoemd. Irene Hofmeijer heeft als algemeen kinderarts veel ervaring met het behandelen van kinderen met ADHD.

In 2010 maakte Irene de overstap van Bronovo naar het oprichten van een eigen praktijk in Delft: Pietje Bell. Zij vindt het een goed initiatief om je maatschappelijke betrokkenheid als professional in jeugdhulp ook via projecten te laten zien. “Onze praktijk geeft al aan goede doelen, zoals het Vergeten Kind; de Mama’s; het Liliane fonds en de Voedselbank. Bijdragen aan sociale projecten is een hele directe manier van investeren. Je ziet meteen waar het geld naar toe gaat”, aldus Irene Hofmeijer. Een concreet voorbeeld is dat Pietje Bell een baliemedewerkster in dienst heeft genomen voor twee dagen per week, die anders moeizaam aan een baan was gekomen. Hofmeijer: Dat bevalt heel goed van beide kanten; ook al was ik eerst wat huiverig over het in dienst nemen van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

“Mooie oplossing voor jongeren die anders op de bank hangen”

Verder investeert Pietje Bell ook in het jeugdproject ‘Sleutelen met Jongeren’.Jongeren tussen de 15 en 27 jaar die normaal gesproken buiten de boot zouden vallen, krijgen via een opleiding tot lasinstructeur toch een mooie kans op een baan. Ze krijgen dan aan het eind een diploma en hebben ook connecties met bedrijven waar ze dan aan de slag kunnen. Die opleiding vindt plaats in de Binckhorst en wij financieren de opleider. Het gaat hierbij om een investering van € 20.000 voor één jaar.” Irene ziet ook nog een ander effect van bijdragen aan een sociaal project. “Als jongeren normaal gesproken thuis op de bank hangen, heeft dat impact op het hele gezin. Zeker als de ouders ook werkloos zijn. Als een kind dan een mooie kans krijgt om aan werk te komen, geeft dat ook weer een goede impuls aan de thuissituatie. Tot nu toe doet Pietje Bell alleen mee aan projecten in Den Haag. “Graag willen we ook meedoen aan projecten in Delft. Zodat we jongeren die bij ons komen nog meer kunnen bieden dan een behandeltraject. Uiteindelijk willen we allemaal dat zij een goede plek in de maatschappij krijgen. Meedoen aan een sociaal project als opstapje helpt daarbij.”

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen