Deeltafel onderwijs en jeugdhulp: “Help de kinderen gewoon. Het is geven en nemen”

ProfielfotoAnja Romein 13-12-2022
684 keer bekeken 0 reacties

Op 24 november ontmoetten de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdhulpaanbieders en H10 gemeenten elkaar om door te praten over wat er speelt op het snijvlak onderwijs en jeugdhulp. “Help de kinderen gewoon. Het is geven en nemen”.

Hoe krijgen we dat voor elkaar en hoe kan de H10 daarbij helpen? In de H10 is er sprake van veel grensverkeer; leerlingen die buiten hun eigen woonplaats naar school gaan. Dit wordt bevestigd door het dashboard dat wordt getoond. Gezien dit grensverkeer is het wenselijk dat er afstemming in de H10 plaatsvindt over hoe lokale teams samenwerken met scholen. Kwesties over regie en mandaat/doorzettingsmacht spelen daarbij een rol. Ook is er behoefte aan het samen met de H10 ontwikkelen van nieuw zorg-onderwijsaanbod voor bijvoorbeeld leerlingen die leerbaar zijn, maar niet in een groep (van minimaal 8-12 kinderen) en aan het gericht uitbreiden van collectieve jeugdhulp op SBO, (V)SO cluster 3 en 4 en kinderopvang. Breng jeugdhulp naar het onderwijs!

Er wordt geanimeerd gesproken en er worden goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld. Laten we elkaar in ieder geval twee keer per jaar ontmoeten, eventueel op verschillende locaties om van elkaar te leren!

Meer weten? Als je lid bent van de community kun je met je inloggegevens naar de documenten over de Ontwikkeltafel.

Ga hier naar het verslag van de Deeltafel onderwijs-jeugdhulp

Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen