Deeltafel 4 Proefschrift Semiha Aydin: angststoornissen eerder herkennen

Angststoornissen zijn een zeer groot probleem, waar kinderen een leven lang op allerlei manieren last van kunnen hebben. Het proefschrift gaat in hoofdlijnen over de mate waarin huisartsen angststoornissen onderkennen en hoe hun praktijk daarin versterkt kan worden.

Betere screening kan huisarts helpen angststoornissen eerder te herkennen.”

Denk hierbij ook aan de inzet van de POH-er. Ook wat de bijdrage van de huisarts is in het traject dat volgt op doorverwijzen, met name als dat naar Curium is. Tijdens deze Deeltafel deelt de auteur van het proefschrift haar bevindingen van haar onderzoek. Ook koppelt zij deze aan een gesprek hoe huisartsen, POH-ers en gemeenten de praktijk hierbij kunnen versterken.

Lees hier meer over Proefschrift Semiha Aydin: angststoornissen eerder herkennen.
Alleen als community lid met login-gegevens toegankelijk.

Afbeeldingen

Contact
nieuws@sbjh.nl

Jeugdhulpregio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Delft, Wassenaar, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Westland

Dit platform is een initiatief van het Programmabureau Jeugdhulp Haaglanden en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 
Cookie-instellingen